Kontaktoffert

Det här önskar jag offert på:

Namn:

Adress:

Postnummer

Ort:

e-postadress:

Mobiltelefonnummer:

Hemmahamn sommar:

Hemmahamn vinter:

Båt:

Årsmodell:

P= mastlik:

E= bomlik:

FH eller I:

FB eller J:

Rullmast eller klassisk:

Fabrikat:

Lattor på höjden eller tvären, långa eller korta:

Rev:

Travarsystem:

Rullfocksystem märke:

Fock eller genua:

Påsytt UV eller kapell eller båda:För Code-segel

Har peke:

Har fäste på stäven:Behöver Lazybag:

Behöver rullfockskapell:

© 2018 Frontier Theme