Lagersegel Skuta

Båt Material Kv 1-5 F-lik Yta U-lik Pris
 Storsegel Skuta  Dacron  5  13,8 38 m2  4,9 17500
 Mesan  Skuta  Dacron  5 9,4  18 m2 3,4 6300
 Rullgenua  Skuta  Dacron  5 15,6 73 m2  9,4 22200
 Kutterfock  Skuta Dacron  5  14,4 35 m2  5,4 12100