codesegel

Från att från början bara figurerat på stora tävlingsbåtar har detta seglet blivit populärt hos såväl cruising- som tävlingsseglare.


Konstruktion

Seglet är ett mellanting mellan genua och gennaker och tar bra höjd i lätta vindar. Segelytan bestäms av hur långt akterut och hur högt skotpunkten placeras. Vanliga storlekar är 170-190%. Förliket är rakt och en vridstyv tamp (AT-kabel) integreras. Denna fungerar ungefär som ett eget förstag och ser dessutom till att inrullningen blir jämn.


Rullsystem

Vi rekommenderar Seldén CX för inrullning av Code Zero. Hanteringen sker från sittbrunnen med en splitsad ändlös manöverlina. Manöverlinan går med fördel genom minst två ledblock som monteras på mantågsstöttorna för att hålla den borta från övriga detaljer längs däcket. För låsning av manöverlinan rekommenderar vi ett tandemblock som kan låsa linan i bägge riktningar. Rullsystemet stuvas undan tillsammans med seglet i en turtlebag, en segelsäck stabiliserad med lattor som går att fästa på mantåget.


En rullgennaker kallas också Code 1 och är något djupare än Code Zero vilket lämpar sig bättre för öppnare bogar.


Konstruktion

Segelytan bestäms av hur långt akterut och hur högt skotpunkten placeras. Förliket är något positivt och en vridstyv tamp (AT-kabel) integreras. Denna fungerar ungefär som ett eget förstag vid inrullning. Vid öppnare vindvinklar kan fallet släppas något för att göra seglet något fylligare.


Rullsystem

Vi rekommenderar Seldén CX för inrullning av Rullgennaker/Code 1. Hanteringen sker från sittbrunnen med en splitsad ändlös manöverlina. Manöverlinan går med fördel genom minst två ledblock som monteras på mantågsstöttorna för att hålla den borta från övriga detaljer längs däcket. För låsning av manöverlinan rekommenderar vi ett tandemblock som kan låsa linan i bägge riktningar. Rullsystemet stuvas undan tillsammans med seglet i en turtlebag, en segelsäck stabiliserad med lattor som går att fästa på mantåget.Top Down Gennaker tillåter inrullning av en gennaker med positivt förlik och djupare form.


Konstruktion

En Top Down Gennaker designas likt en Allround Gennaker med positivt förlik och djupare form för att fungera väl i undanvind.

Till skillnad från Code Zero och Rullgennaker är den vridstyva tampen (AT-kabeln) inte integrerad i seglet, utan sitter bara fäst i hals- och fallhorn.


Rullsystem

Vi rekommenderar Seldén GX för inrullning av Top Down Gennaker. Seglet svirvlar fritt i halshornet, och den vridstyva AT-kabeln rullar in seglet uppifrån och ned (Top Down) för att samla ihop den extra segelytan i seglets överdel. Halvvägs ned börjar resten av seglet rullas in och resultatet blir en tight rulle som är lätt att stuva undan. Hanteringen sker från sittbrunnen med en splitsad ändlös manöverlina. Manöverlinan går med fördel genom minst två ledblock som monteras på mantågsstöttorna för att hålla den borta från övriga detaljer längs däcket. För låsning av manöverlinan rekommenderar vi ett tandemblock som kan låsa linan i bägge riktningar. Rullsystemet stuvas undan tillsammans med seglet i en turtlebag, en segelsäck stabiliserad med lattor som går att fästa på mantåget.